Docenten

Professionals

Alle docenten van Taalsleutel zijn professionals: ze zijn bevoegd, hebben vaak jarenlange leservaring en zijn goed op de hoogte van de verschillende trajecten en lesmethodes voor onze doelgroep. Per opleiding selecteren wij de meest geschikte docenten, zowel vakinhoudelijk als pedagogisch.

Kennisdeling

Onze topdocenten ontwikkelen zich voortdurend. Ze wisselen ervaring en kennis uit in het docentenoverleg, tijdens de studiemiddagen, workshops en intervisiebijeenkomsten.

Intervisie

Omdat we de kwaliteit van de trajecten van Taalsleutel zeer belangrijk vinden, beschikken we over een team van inhoudelijk adviseurs om die kwaliteit te kunnen waarborgen. Het team geeft zelf les en houdt zich daarnaast bezig met onder meer het ontwikkelen van nieuwe lesprogramma’s, materiaalkeuze, lesobservaties, groepssamenstelling, deskundigheidsbevordering en coaching van de docenten.

 

Inspirerend

De docent is vaak van doorslaggevend belang voor de resultaten van de cursisten. Onze docenten zoeken altijd aansluiting op de praktijk, gaan ook zelf op onderzoek uit en laten zich inspireren door de praktijk.