Kenmerken Opleidingen

De meeste inburgeringsplichtigen kiezen voor een inburgeringstraject. Een inburgeringstraject bereidt de cursist voor op het inburgeringsexamen. Het vereiste taalniveau voor dit examen is A2.* Het examen bestaat uit de 4 taalonderdelen spreken, luisteren, lezen en schrijven en uit de onderdelen Kennis Nederlands Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).
Tijdens een intake wordt bepaald wat het instroomniveau is van een cursist, doorgaans A0, A1 of Alfa. Sommige cursisten zijn wat verder en stromen door in een lopende cursus. De onderdelen ONA en KNM kunnen apart gevolgd worden of als onderdeel van een A2 cursus. Uiteraard is het mogelijk om in overleg een op maat gemaakt programma samen te stellen.
* De niveaus A1 en A2 zijn beschreven in het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Europese talen.

Het staatsexamen NT2 is voor de inburgeraar die de taal op een hoog niveau wil leren, bijvoorbeeld voor werk of studie. Je kunt kiezen uit twee examenniveaus: NT2-I (B1*) of NT2-II (B2*). Voor een MBO opleiding is vaak het staatsexamen NT2-I vereist; voor een HBO of universitaire opleiding NT2-II. Het NT2 examen en het inburgeringsexamen bestaan in principe uit dezelfde onderdelen. Het NT2 examen is echter veel moeilijker en vergt veel tijd en inspanning van de cursist.
Tijdens een intake wordt bepaald of de cursist op niveau is voor een B1 of B2 cursus. Sommige cursisten zijn wat verder en stromen door in een lopende cursus. De onderdelen ONA en KNM kunnen apart gevolgd worden of als onderdeel van een B1 of B2 cursus. Uiteraard is het mogelijk om in overleg een op maat gemaakt programma samen te stellen.
* De niveaus B1 en B2 zijn beschreven in het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Europese talen.

Bij het samenstellen van de opleidingen passen we zoveel mogelijk inzichten toe die tot aantoonbaar beter resultaat leiden:

Homogene groepen

Leren lukt beter met gelijkgestemden. De groepen zijn daarom klein en de deelnemers hebben vergelijkbare doelen, leerachtergrond en niveau.

Persoonlijk

Leren gaat beter als dat past in de persoonlijke situatie. We begeleiden cursisten naar hun leerdoel. We houden daarbij rekening met lestijden en locaties, maar ook met de samenstelling van de groep.

Praktijkgericht

Met duaal leren combineer je leren en praktijk. In onze lessen is daarom veel ruimte voor oefenen in praktijksituaties. Dat maakt het leuk. En een goede sfeer bevordert de leerresultaten.

Inspirerende docent

Hoe beter de docent, hoe beter het leerresultaat. Wij werken daarom uitsluitend met topdocenten die uiteraard het vak inhoudelijk perfect beheersen maar vooral makkelijk kunnen schakelen tussen de verschillende benodigde onderwijsstijlen en omgangsvormen.

Consistent

Leren gaat sneller als de lesstof terugkomt op dezelfde manier en afgestemd is op andere onderdelen van het taal- of educatieprogramma.

Meten

Het inzichtelijk maken van de voortgang werkt motiverend. Daarom toetsen we zowel bij de intake als tussentijds en uiteraard na afronding van de opleiding het behaalde niveau. Door deze resultaten te registreren in ons uniek cursisten-volg-systeem kunnen we op tijd bijsturen en hebben we bij een vervolgopleiding de nodige gegevens direct beschikbaar.

Prettige locaties

Uiteraard is bereikbaarheid een voorwaarde. Daarom maken we gebruik van lokale faciliteiten.

Tarieven

A0-A1

13
00
per uur
  •  

A1-A2

13
00
per uur
  •  

B1

13
00
per uur
  •  

B2

13
00
per uur
  •